Njoftohen studentët me status që përfitojnë nga tarifat e shkollimit, të cilëve u ka perfunduar afati i dokumentit mjekësor, të paraqiten pranë Zyrës së Studentit për plotësimin e dosjes me dokumentin e ri.
Mosplotesimi i dosjes brenda datës 30.05.2015  ju nxjerr debitor ndaj Universitetit.
Më poshtë po bashkalidhim listën e studentëve:
1 Adela   Flamur     Ago Biznes femije invalid pune
2 Adela   Flamur     Ago Administrim biznesi III Femije invalid pune
3 Adil skender Rapushi Marketing I Femije invalid pune
4 Afrim   Xhavid   Islami MP Informatike I femije invalid pune
5 Agela     Bajo     Brahimi Infermieri-mami I Femije invalid pune
6 Agela     Bajo     Brahimi Infermieri-mami I Femije invalid pune
7 Albina   Bardhyl     Sanxhaku Infermieri I Femije invalid pune
8 Andi     Ramadan     Malaj Marketing I femije invalid pune
9 Andi     Aristir Davidhi Marketing II Student invalid
10 Antonela   Bardhosh     Isufi Drejtesi II Student invalid
11 Antonela Qamil Dautaj Gjeografi- histori III Student invalid
12 Anxhela Kastriot   Selmanaj Infermieri II Femije invalid pune
13 Anxhela   Margarit   Xhorxhi Biologji II Femije invalid pune
14 Anxhela Lavdosh   Mucaj Gjuhe letersi II Femije invalid pune
15 Anxhela Livan   Ballabani Ekonomiks III Femije invalid pune
16 Ardit   Petrit     Metaj Turizem II Student invalid
17 Ardys     Nijazi   Sheqi Cikel I ulet II Femije invalid pune
18 Averina Festim   Ramo Finance III Femije invalid pune
19 Avni Irfan Caushaj Finance II Femije invalidi pune
20 Besjana Avni     Muca Gjuhe letersi II me 1 prind familja nd eko
21 Besmir     Vasil     Gjoni MP e Drejte penale I Student invalid
22 Damjano Dasho Dashaj Kontabilitet II femije invalid pune
23 Devis     Bektash   Stefa MP KONTABILITET II femije invalid pune
24 Donald   Anesti   Mustafa Infermieri II femije invalid pune
25 Donika Shahin   Merko Infermieri-mami II Femije invalid pune
26 Dorjana   Hysen     Kapaj infermieri III femije invalid pune
27 Dritan   Feci Ms mesidhenie gjuhe letersi I femije invalid pune
28 Dritan   Petrit   Qytyku Marketing III femije invalid pune
29 Edison   Zarif     Metkaj Inxh Navale III femije invalid pune
30 Eduart Kastriot Lulaj Ekonomiks I Femije invalid pune
31 Egla     Zyni     Zenaj adminstrim biznesi II femije invalid pune
32 Elda     Alfred   Tafa Infermieri I Femije invalid pune
33 Elona   Tafil Rrapa Gjuhe letersi III femije invalid pune
34 Emigena Arshin     Cepele Biologji femije invalid pune
35 Endrion Bashkim   Rexha Drejtesi III student invalid
36 Enea     Rexhep   Rexho Finance II femije invalid pune
37 Enea   Shkelqim Ferko Tekn. Informacioni III Femije invalid pune
38 Enereida Reshat Jakup Mp Administrim publik II Femije invalid pune
39 Enkeleda   Nadir   Mecaj infermieri II Ish I denuar politik prindi
40 Enkeljan Karefil Cobaj Administrim biznesi II Student invalid
41 Enxhi     Enver     Delaj Finance I femije invalid pune
42 Eraldo   Haxhi Brahushaj Inxh elektrike II Femije invalid pune
43 Erion     Syl Kukaj Menaxhim   turizmi II student invalid
44 Erisa     Jonus   Mehmetaj Gjeografi- histori III Femije invalid pune
45 Ermal     Admirim Ceka Informatike I Student invalid
46 Ermir   Eduart Latifaj Infermieri II femije invalid pune
47 Ersida   Petraq     Kola Cikel I ulet I Femije invalid pune
48 Ervis     Astrit Koreshi Informatike I Femije invalid pune
49 Etleva   Caush     Caushaj Infermieri III Femije invalid pune
50 Ferdinand Engjellush Jaupaj Anglisht III femije invalid pune
51 Fjoralb Bajo     Brahimi Ekonomiks II Femije invalid pune
52 Gjon     Muhamet Dulaj Menaxim turizmi II student invalid
53 Irida     Pirro Zguro MP Administrim publik II Femije invalid pune
54 Irinda   Fatmir     Mustafa Infermieri II femije invalid pune
55 Isuf Kareman Abazaj MP Kontabilitet II Student invalid
56 Jetnor   Naim     Xhepi Inxh elektrike II Femije invalid pune
57 Jona Adhurim Ramo Infermieri III Femije invalid pune
58 Juena   Astrit     Xheja Biologji I Femije invalid pune
59 Julian Ismail Hymeri Shkenc kompjuterike II II student invalid
60 Julinda   Novruz Gjini Matematike III Femije invalid pune
61 Klarid   Bujar     Ali Menaxim turizmi II femije invalid pune
62 Klarida   Hysen     Hoxha Anglisht II Femije invalid pune
63 Kostlivjan Vasillaq Konomi Informatike I student invalid
64 Kristaq     Xhaho Drejtesi part time II student invalid
65 Kristel Lamaj femije invalid pune
66 Kristel Besnik Lamaj Finance I Femije invalid pune
67 Kristi Hidajet Lici Informatike I Femije invalid pune
68 Ladiona Ylli Mezini MS Gjuhe shqipe e letersi II Femije invalid pune
69 Ledian   Nikolla Kampula Biznes III Femije invalid pune
70 Ledjon   Haki     Kapaj Gjuhe letersi III femije invalid pune
71 Lidenis   Bardhyl     Sanxhaku Informatike III Femije invalid pune
72 Lori     Gezim   Shirokaj Drejtesi II femije invalid pune
73 Malvina   Tomorr   Cepele Infermieri III femije invalid pune
74 Mariglen   Nazmi     Danushi Informatike I femije invalid pune
75 Mariglen   Tomorr   Cepele MP Infermieri I Femije invalid pune
76 Marjo Lavdosh Sadikaj Finance I Femije invalid pune
77 Marjus   Avdi     Aliu Turizem III Student invalid
78 Mateo     Neshet   Bida Administrim biznesi I student invalid
79 Myfarete   Xhaferraj Ekonomiks III student invalid
80 Odise     Rakip   Hakani Finance II femije invalid pune
81 Olta     Safet   Nebiu Finance I femije invalid pune
82 Olta   Ladimir Dredha Gjuhe letersi III Femije invalid pune
83 Ornela   Behar     Ramadani Infermieri II femije invalid pune
84 Paulin   Ilirjan   Bushaj Administrim biznesi I femije invalid pune
85 Reda     Shaqir   Llapi Italisht II femije invalid pune
86 Robert   Namik   Goga Infermieri III Student invalid
87 Romario   Lavderim     Malaj Inxh elektrike II student invalid
88 Romina   Gezim     Tetova Drejtesi II Student invalid
89 Ronald   Rahman Kalemi Angisht II Femije invalid pune
90 Sadrit   Skender   Aliraj shkenc kompjuterike III Femije invalid pune
91 Sara     Elham     Celaj Gjeografi- histori I Femije invalid pune
92 Sidorela   Viktor Prifti Cikel I ulet parashkollor I Femije invalid pune
93 Sihat     ismail Kapaj Menaxhim   turizmi I Femije invalid pune
94 Silvia Maksim Gogo Infermieri -mami I Femije invalid pune
95 Simona   Mustafa   Kasemi Matematike -finance II Femije invalid pune
96 Skender   Besnik   Xhindi Drejtesi I femije invalid pune
97 Sulejman Namik   Strelca Informatike III Student invalid
98 Valbona   Mico     Mone Italisht III Student invalid
99 Vangjel   Kristaq     Ananstasi Shkenca kopmjuterike II femije invalid pune
100 Veri     Sybi       Kanaci Adm Biznesi II Femije invalid pune
101 Viktor Selman Hoxha Ekonomiks II Femije invalid pune
102 Vjosana   Petraq   Kola Finance I Fam Invalid I plote
103 Vladimir   Vladimir Zahaj Finance II Student invalid
104 Xhuljano Arjan Ametaj Finance III Femije invalid pune
105 Shkelzen Tahir Abazaj MP Finance II Femije invalid pune
106 Bruno     Naim Bregaj MS Biologji II Student invalid
107 Pavllo Krenar Gjonbrataj Biznes II Femije invalid pune
108 Aleksander Krenar Gjonbrataj Biznes II Femije invalid pune
109 Alba Kadri Bego MS Gjuhe-letersi I Femije invalid pune
110 Xhensila   Bedri     Brakaj Biologji II Femije invalid pune
111 Emiljano Luftar Xhemaj Marketing II Student invalid
112 Aishe   Sulltan Barjami MP Shkenca Administrative I Femije invalid pune
113 Emiljano Sulo Dalipi MP Operacione Navale I Femije invalid pune
114 Besmir   Fitim Merko MP Finance I Femije invalid pune

Më datë 28,05. 2015, 0rA 10:00, salla ‘Rilindja’, midis Fakultetit të Shkencave Teknike, Departamenti i Informatikës të Universitetit ‘Ismail Qemali’ të Vlorës dhe Institutit të Informatikës të Universitetit Clausthal të Gjermanisë, nënshkruhet një marrëveshje bashkëpunimi. Janë të ftuar pedagogë dhe studentë. 

Në datën 14 Maj ora 11: 00 në ambjentet e Pallatit të Kulturës “Labëria” në katin e dytë, Qëndra Rinore Vlorë si njësi e drejtëpërdrejtë e Shërbimit Kombëtar Rinor  në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë organizon një takim që do të zhvillohet midis bizneseve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në qytetin e Vlorës dhe studentëve të interesuar për punësim sezonal.

Janë të mirëpritur të gjithë studentët e interesuar!

U R D H Ë R

Nr. 08, datë 06.05.2014

PËR

KONTROLLIN E VEPRIMTARISË NË PUNË TË PERSONELIT

NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

Në mbështetje të ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Udhëzimit nr. 20, datë 09.05.2008 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për veprimtarinë e personelit akademik në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë”, Statutit dhe Rregullores së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, kontratës individuale të punës për çdo punonjës të institucionit, për kontrollin e veprimtarisë në punë të personelit në Universitetitin “Ismail Qemali” Vlorë,

URDHËROJ:

 1. Personeli akademik dhe gjithë punonjësit e tjerë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, të respektojnë rigorozisht disiplinën dhe orarin e punës ditore të përcaktuar në kontratën e punës.
 2. Autoritetet drejtuese të njësive bazë dhe kryesore të mbykqyrin zbatimin e orarit të punës dhe mësimdhënies për gjithë personelin pranë këtyre njësive, të kontrollojnë vijimësisht respektimin e skedës së veprimtarisë e cila shoqëron marrëveshjen e lidhur midis përgjegjësit të departamentit dhe anëtarit të personelit akademik, të kontrollojnë zbatimin në kohë e konform të urdhërave, udhëzimeve dhe çdo akti tjetër ligjor dhe nënligjor, duke marrë masat disiplinore dhe organizative për çdo rast të evidentimit të
 3. Kancelari, Përgjegjësi i Zyrës së Burimeve Njerëzore të mbikqyrin zbatimin e orarit të punës dhe të kontrollojnë vijimësisht respektimin e disiplinës në punë për gjithë punonjësit e administratës dhe zbatimin në kohë dhe konform të urdhërave, udhëzimeve dhe çdo akti tjetër ligjor dhe nënligjor, duke marrë masat disiplinore dhe organizative për çdo rast të evidentimit të
 4. Personeli akademik është i detyruar të zbatojë rigorozisht skedën e veprimtarisë dhe të njoftojë autoritetet drejtuese të njësisë përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar në rregullore, për largimet gjatë kohës së punës duke argumentuar në çdo rast arsyen.
 5. Personeli akademik dhe gjithë punonjësit e tjerë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, janë të detyruar të konfirmojnë marrjen e njoftimit për këtë urdhër nëpërmjet nënshkrimit personal.
 6. Mosrespektimi dhe moszbatimi i këtij urdhri, konsiderohet shkelje e disiplinës.
 7. Urdhri nr. 11, datë 03.12.2014 shfuqizohet.
 8. Ngarkohen zëvendësrektori, dekanët e fakulteteve, përgjegjësit e departamenteve, kancelari dhe Përgjegjësi i Zyrës së Burimeve Njerëzore, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

R E K T O R I

Prof. Dr. Albert QARRI

Ju njoftojmë nga Zyra e Publikimeve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë se është hapur afati i ri për të dërguar punimet për Buletinin Shkencor Nr.3/V.2.

Afati përfundimtar i dorëzimit: 10 Qershor 2015.

Informacionin e mëtejshëm dhe të detajuar do ta gjeni tek faqja e Universitetit: Klikoni këtu

Roksana Nowak
Zyra e Publikimeve

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. rendor (1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1 (Përmban edhe përmbledhje të kërkesës) (Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes)
2
3

Shënim

Regjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1)   Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 • Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
 • Identifikohet lloji i kërkesës.
 • Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5)    Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)     Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

a

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i transparencës”.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë është përfshirë në një projekt i cili konsiston në një sërë trajnimesh e konkursesh, debate të formatit parlamentar me studentë të Universitetit tonë.

Qëllimi i kësaj inisiative është edukimi i votuesve të rinj mbi rëndësinë e proceseve të votimit dhe rritja e pjesëmarrjes të të rinjve në zgjedhjet lokale 2015.
Me anë të këtij projekti mundësohet krijimi i partneriteteve për edukimin e leadershipit rinor si promotorë për demokracinë, shtetin e së drejtës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazinë ligjore dhe nxitjen e aktivizimit rinor në interes të komunitetit të qytetarëve.

Aktivitetet e planifikuara për realizimin e këtij projekti janë si më poshtë:

– Organizimi i Turnamenteve Lokale
– Organizimi i nje Takimi Publik në Universitet me një figurë te njohur të vendit mbi çështje të demokracisë dhe pjesëmarrjes në votime
– Organizimi i një Turnamenti Kombëtar Debati me pjesmarrjen e studentëve fitues të dalë nga Turnamentet Lokale.

Çdo student që është i interesuar lidhur me këtë projekt është i mirëpritur të vijë dhe të kontaktojë në Rektorat pranëZzyrës së Transparencës Administrative.

Janë të ftuar të gjithë studentët që të marrin pjesë në anketimin e hapur në sistem për të dhënë mendimin e tyre lidhur me çështjet problemore që shpesh kthehen në shqetësim për ta. Sapo të logoheni me kodin e studentit dhe password-in tuaj do të keni edhe anketimin që është enkas për çështjet problemore.

Kliko per te bere login: UMS Login

Fondacioni Shoqeria e Hapur per ShqiperineSOROS dhe Kolegji Amerikan i Selanikut ftojne gjithë të interesuarit të aplikojne për bursa për studime pasuniversitare Master një vjeçar, për vitin akademik 2015-2016

Degët që ofrohen janë:

Master në Administrim Biznesi (MBA) me specializim në:

-Bankë dhe Financë

-Sipërmarrje

-Menaxhim

-Marketing

-Marketing Digital

Kriteret: Kanditatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:

-Të jenë student/e në vitin e fundit të Universitetit ose ta ketë përfunduar atë.

Afati për Studime Master 30 Maj 2015

Aplikoni në linkun : http://admissions.act.edu/

Plotësimi online i Formularit të Ndihmës Financiare:

http://www.act.edu/financial­_aid/finaid.jsp?par=FINAID2

Për një informacion më të detajuar kontaktoni me Zyrën e Projekteve :

Ina.binaj@yahoo.com

sonilahaxhiajbeshtika@gmail.com